Vijf voor- en nadelen van flexwerken

Latest news

Flexwerk scheert tegenwoordig hoge toppen bij Belgische bedrijven. Kortere files, lagere vervoerskosten, een betere werk-privébalans én een hogere werktevredenheid. De voordelen spreken voor zich. Toch zijn er ook andere signalen. Volgens een enquête van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit doet slechts 17% van alle werknemers regelmatig aan flexwerk. Veel werkgevers twijfelen namelijk aan de efficiëntie en bereikbaarheid van hun thuiswerkers. Wegen de nadelen van flexwerk zwaarder door dan de voordelen, of kan je er als onderneming toch profijt uit halen?

Voordelen flexwerk

1. Je kiest zelf waar je werkt

Zelf kunnen kiezen waar je woont en werkt, bijvoorbeeld op een flexplek dichtbij huis of op een locatie waar meerdere mensen werken, betekent minder woon- werkverkeer en een betere work-life balance. Dat is niet alleen goed voor de werknemer zelf, maar het biedt ook bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen om het gebruik van hun kantoorruimtes te herzien.

2. Gelukkigere en productievere werknemers

Studie na studie toont aan dat flexibele werkuren werknemers gelukkiger en productiever maakt. Dat is een winnende combinatie voor werkgevers en hun personeel. Werknemers die voelen dat hun bedrijf hen de verantwoordelijkheid geeft om hun werk en privé zelf te organiseren zullen geëngageerder zijn in het werk dat ze doen.

3. Minder vaste bedrijfskosten

Flexibiliteit is goed voor je business, en dat voor heel wat redenen. Ten eerste beperkt thuiswerken je vaste kosten omdat je geen ‘onderdak’ moet geven aan je werknemers. Tevreden werknemers zijn ook trouwer aan je bedrijf waardoor je geen extra geld moet besteden aan het opvullen van leeggelopen functies.

4. Beter rekruteren

Als werkgever zal je makkelijker toptalent aantrekken wanneer je hen flexibele functies aanbiedt. Goed gekwalificeerde kandidaten zijn vaak op zoek naar flexibiliteit in een job en door hen een gezonde work-life balance te garanderen zal je sneller het beste talent voor de juiste functie vinden.

5. Lagere impact op het milieu

Flexibel werken is ten slotte ook heel voordelig voor de natuur. Thuiswerkers beperken namelijk de impact op het milieu doordat ze het verkeer in de spits terugdringen. Daarnaast verkleinen werkgevers hun ecologische voetafdruk doordat ze minder gebouwen moeten onderhouden en minder kantoormateriaal verbruiken.

Nadelen flexwerk

1. Nadelig voor de economie

Door de enorme toename van flexwerkers in België (120.000 freelancers) komt volgens enkele economen onze economie onder druk te staan. Het loon van zelfstandigen en interim-personeel ligt namelijk veel lager dan bij een gewone werknemer en dit gaat volgens deze critici ten koste van consumptie en economische groei. De uitbreiding van deze trend zal weliswaar meer winst opleveren voor bedrijven, maar ook minder loon voor de werknemers, en dus ook minder consumptie en minder groei.

2. Flexibel voor wie?

Uit een studie van het internationaal vakverbond (IVV) blijkt dat binnen de internationale logistieke keten slechts 6% van de werknemers een directe arbeidsovereenkomst heeft met de eigenlijke firma. Bedrijven maken enorme winsten door flexwerk – soms ten koste van de werknemers. Tijdelijke contracten, flexibele uren, te lage lonen, onveilige werkomstandigheden. Deze tendens is volgens sommigen zorgwekkend en opent de deur voor sociale dumping.

3. Thuiswerken niet efficiënter

Mensen hebben behoefte aan een eigen plaats en zullen daar ook efficiënter werken. Iemand is veel makkelijker te vinden wanneer hij of zij op een vaste plek zit. Thuis blijken werknemers lang niet zo efficiënt te zijn als werd aangenomen. Mensen laten zich makkelijker afleiden of stellen werk makkelijk uit. Bovendien is er vaak geen ruimte voor kort overleg op de werkvloer om snel iets te regelen. Overleg via mail of telefoon is in vergelijking veel inefficiënter.

4. Flexibel betekent niet vrij

Job en gezin vlot kunnen combineren, een eigen werkritme dat past bij jouw levenskeuzes, klinkt natuurlijk goed. Flexwerk suggereert keuzevrijheid, maar kan ook tegenovergestelde betekenen: voortdurend inzetbaar zijn en altijd met je werk bezig zijn. Werknemers wringen zich in bochten voor hun job, in de slechtste gevallen ten koste van privéleven en gezondheid. 

5. Gezondheidsproblemen door flexwerk

Uit recent onderzoek van de VUB blijkt ten slotte dat, hoe meer een job flexibel wordt, hoe groter het risico op gezondheidsproblemen. Door een grote kans op ongunstige werktijden staan mensen continue onder druk, omdat zij steeds beschikbaar moeten zijn voor hun werk. De stress die hieruit voortkomt is nefast voor het welbevinden en de gezondheid van flexwerkers.

Conclusie

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat je kan werken waar en wanneer je wil. De uitdaging voor bedrijven ligt in het optimaliseren van dit nieuwe landschap. Om te genieten van de voordelen van flexwerk zijn bedrijven zich best ook bewust van de nadelen die het met zich meebrengt. Je bepaalt best grenzen voor de flexibiliteit die je verwacht van een werknemer. Enkel zo kan een gezond evenwicht blijven bestaan tussen werk en privé en kan flexwerk ook in België uitgroeien tot de nieuwe norm.

Philippe Demeyer

Met meer dan 25 jaar ervaring in zowel HR als marketing, is Philippe gespecialiseerd in Brand Experience. Daarin maakt hij de combinatie tussen customer en employee experience. Hij gelooft sterkt in digitale innovatie en big data en streeft ernaar om de emotionele ervaring en technologie samen te brengen. Als brand experience partner neemt Philippe de strategische uitdaging aan om het talent bij Comma Group tot zijn volle potentieel te brengen en tegelijk de business te boosten.